View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án "Nhà máy Thép lá và Ống thép Dung Quất"
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tham vấn ĐTM
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
11/04/2023
Ngày kết thúc nhận phản hồi
26/04/2023
Trích yếu
Dự án "Nhà máy Thép lá và Ống thép Dung Quất". Địa điểm thực hiện: xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Dự án có quy mô diện tích: 45.419 m2; Công suất sản xuất: Thép lá dạng cuộn (mạ kẽm): 72.000 tấn/năm; Ống thép các loại: 67.200 tấn/năm và các sản phẩm định hình khác: 4.800 tấn/năm. Chủ dự án: Công ty TNHH Thép Dung Quất.
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬