View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án “Đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt công nghệ cao phát năng lượng (thay đổi công nghệ sản xuất)
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tham vấn ĐTM
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
10/04/2023
Ngày kết thúc nhận phản hồi
25/04/2023
Trích yếu
Dự án “Đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt công nghệ cao phát năng lượng (thay đổi công nghệ sản xuất)” do Công ty CP Môi trường Năng lượng Thăng Long là chủ đầu tư dự án. Địa điểm thực hiện dự án: xã Phù Lãng, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬