View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án “Trang trại chăn nuôi heo Cư Prao”
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tham vấn ĐTM
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
11/04/2023
Ngày kết thúc nhận phản hồi
26/04/2023
Trích yếu
Dự án “Trang trại chăn nuôi heo Cư Prao” tại thôn 6, xã Cư Prao, huyện M’Đrắk, tỉnh Đắk Lắk. Chủ dự án: Công ty TNHH Tuyết Hoa Đắk Lắk. Dự án Đầu tư xây dựng trang trại chăn nuôi lợn (heo) nái quy mô 5.600 con heo nái/năm (tương đương 2.800 đơn vị vật nuôi) trên tổng diện tích 276.428 m2 thuộc địa phận xã Cư Prao, huyện M’Đrắk, tỉnh Đắk Lắk.
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬