View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án: Thủy điện Tăk Lê
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tham vấn ĐTM
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
12/04/2023
Ngày kết thúc nhận phản hồi
27/04/2023
Trích yếu
Dự án: Thủy điện Tăk Lê. Địa điểm thực hiện dự án: xã Trà Nam, xã Trà Don, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam. Chủ dự án: Công ty TNHH Thanh Bình. Quy mô diện tích: tổng diện tích của Dự án là 24,446ha; Công suất: tổng công suất của Dự án là 29,5MW. Công nghệ sản xuất: Nhà máy thủy điện Tăk Lê là nhà máy thủy điện kiểu đường dẫn, sử dụng tuabin Francis trục đứng với 02 tổ máy.
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬