View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án "Tuyến tránh đường tỉnh 951 (Đoạn từ Km8+550 đến Km15+950)"
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tham vấn ĐTM
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
13/04/2023
Ngày kết thúc nhận phản hồi
28/04/2023
Trích yếu
Phạm vi dự án: Dự án có tổng chiều dài khoảng 8.957,68 m đi qua địa bàn xã Hòa Lạc và xã Phú Bình (huyện Phú Tân, tỉnh An Giang), với: Điểm đầu dự án: Km0+000 (khoảng Km8+550 ĐT.951, trước cây xăng 34) thuộc địa phận xã Hòa Lạc, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang. Tọa độ VN 2000: X = 1182440.266; Y = 549292.165; Điểm cuối dự án: Km8+957,68 (khoảng Km15+950, ĐT.951, cách kênh Phú Bình khoảng 700m) thuộc địa phận xã Phú Bình, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang. Tọa độ VN 2000: X = 1175644.036; Y = 550672.162. Phạm vi thực hiện Dự án nằm trong ranh giới địa lý hành chính của 02 xã bao gồm xã Hòa Lạc và xã Phú Bình, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang.
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬