View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án "Nhà máy sản xuất linh kiện hàng không vũ trụ Sunshine"
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tham vấn ĐTM
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
15/04/2023
Ngày kết thúc nhận phản hồi
30/04/2023
Trích yếu
Dự án "Nhà máy sản xuất linh kiện hàng không vũ trụ Sunshine" tại Lô A9, đƣờng số 4, Khu công nghệ cao Đà Nẵng, xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng với tổng diện tích sử dụng là 167.847 m2. Chủ dự án: Công ty TNHH Universal Alloy Corporation Vietnam.
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬