View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án “Trang trại chăn nuôi heo Đức Hoàn Một, quy mô 36.000 con/năm” tại xã Kim Tân, huyện Ja Pa, tỉnh Gia Lai.
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tham vấn ĐTM
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
15/04/2023
Ngày kết thúc nhận phản hồi
30/04/2023
Trích yếu
Dự án “Trang trại chăn nuôi heo Đức Hoàn Một, quy mô 36.000 con/năm” tại xã Kim Tân, huyện Ja Pa, tỉnh Gia Lai. Dự án được thực hiện trên khu đất có tổng diện tích 140.019 m2 tại Kim Tân, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai. Quy mô: 18.000 con heo thịt/đợt; 02 đợt/năm. Quy trình chăn nuôi heo thịt của dự án được áp dụng theo công nghệ chuồng lạnh, khép kín tiên tiến của Công ty cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam. Chủ đầu tư: Công ty TNHH Chăn nuôi Đức Hoàn Một.
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬