View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án “Cụm công nghiệp Phùng Chí Kiên” tại phường Phùng Chí Kiên, phường Bạch Sam và xã Xuân Dục, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tham vấn ĐTM
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
16/04/2023
Ngày kết thúc nhận phản hồi
01/05/2023
Trích yếu
Dự án “Cụm công nghiệp Phùng Chí Kiên” tại phường Phùng Chí Kiên, phường Bạch Sam và xã Xuân Dục, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên. Quy mô diện tích CCN: khoảng 50ha. Chủ đầu tư dự án: Công ty cổ phần phát triển hạ tầng Gia Hưng.
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬