View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án Nhà máy Bia Carlsberg (Nâng công suất từ 360 triệu lít/năm lên 600 triệu lít/năm)
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tham vấn ĐTM
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
17/04/2023
Ngày kết thúc nhận phản hồi
02/05/2023
Trích yếu
Dự án Nhà máy Bia Carlsberg (Nâng công suất từ 360 triệu lít/năm lên 600 triệu lít/năm) tại Lô B8, KCN Phú Bài, phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy, thỉnh Thừa Thiên Huế. Chủ đầu tư dự án: Công ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam.
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬