View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án “Nhà máy Yura Cable Việt Nam”
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tham vấn ĐTM
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
17/04/2023
Ngày kết thúc nhận phản hồi
02/05/2023
Trích yếu
Dự án “Nhà máy Yura Cable Việt Nam”. Địa điểm: Lô CN-08, Khu công nghiệp Đồng Văn IV, xã Nhật Tựu, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam. Chủ dự án: Công ty TNHH Yura Cable Việt Nam.
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬