View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM “Dự án Solum Electronics Việt Nam”
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tham vấn ĐTM
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
18/04/2023
Ngày kết thúc nhận phản hồi
03/05/2023
Trích yếu
Dự án Solum Electronics Việt Nam” do Công ty TNHH Solum Vina làm chủ dự án. Dự án được thực hiện tại Lô B3, KCN Bá Thiện II, xã Thiện Kế, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. Dự án nâng công suất từ 360.960.000 sản phẩm/năm lên 361.400.000 sản phẩm/năm.
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬