View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án "Cải tạo đường dây 110kV An Lạc- Trang Bạch- Uông Bí"
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tham vấn ĐTM
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
18/04/2023
Ngày kết thúc nhận phản hồi
03/05/2023
Trích yếu
Dự án "Cải tạo đường dây 110kV An Lạc- Tràng Bạch - Uông Bí". Đại diện chủ dự án: Ban Quản lý dự án Phát triển Điện lực thuộc Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬