View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án: Đầu tư trang trại chăn nuôi heo nái Hùng Phát Farm Hai tại xã Yang Nam, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tham vấn ĐTM
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
19/04/2023
Ngày kết thúc nhận phản hồi
04/05/2023
Trích yếu
Dự án: Đầu tư trang trại chăn nuôi heo nái Hùng Phát Farm Hai tại xã Yang Nam, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai. Chủ dự án: Công ty TNHH Hùng Phát Farm Hai.
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬