View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án “Xây dựng kho lạnh và nhà máy chế biến thủy sản Hùng Ngự” (công suất chế biến thủy sản 6.500 tấn sản phẩm/năm và kho lạnh bảo quản 10.000 tấn thành phẩm)
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tham vấn ĐTM
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
18/04/2023
Ngày kết thúc nhận phản hồi
03/05/2023
Trích yếu
Dự án “Xây dựng kho lạnh và nhà máy chế biến thủy sản Hùng Ngự” (công suất chế biến thủy sản 6.500 tấn sản phẩm/năm và kho lạnh bảo quản 10.000 tấn thành phẩm) do Công ty Cổ phần Hùng Ngự làm Chủ dự án được thực hiện tại khu đất có diện tích 60.485,1 m2 thuộc ấp Bình Chánh, xã Bình Thạnh, thành phố Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬