View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án "Công ty TNHH Mitsui Precision Việt Nam"
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tham vấn ĐTM
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
18/04/2023
Ngày kết thúc nhận phản hồi
03/05/2023
Trích yếu
Địa điểm thực hiện: Nhà máy số 16 và 17, Lô P1-A, Tổ hợp nhà máy cho thuê số 3, KCN Thăng Long, xã Võng La, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬