View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án: Thành lập Công ty TNHH Daeduck Việt Nam
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tham vấn ĐTM
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
19/04/2023
Ngày kết thúc nhận phản hồi
04/05/2023
Trích yếu
Dự án: Thành lập Công ty TNHH Daeduck Việt Nam. Địa chỉ: lô CN4, KCN Bá Thiện, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. Chủ dự án: Công ty TNHH Daeduck Việt Nam.
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬