View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án: Xây dựng nhà máy sản xuất máy Photocopy và máy in (Nâng công suất sản xuất các phụ kiện kèm theo từ 7.280.000 chiếc/năm đến 13.915.000 chiếc/năm)
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tham vấn ĐTM
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
18/04/2023
Ngày kết thúc nhận phản hồi
03/05/2023
Trích yếu
Dự án: Xây dựng nhà máy sản xuất máy Photocopy và máy in (Nâng công suất sản xuất các phụ kiện kèm theo từ 7.280.000 chiếc/năm đến 13.915.000 chiếc/năm). Dự án do Công ty TNHH FUJIFILM Manufacturing Hải Phòng làm chủ đầu tư được xây dựng tại Khu công nghiệp và dịch vụ VSIP, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng.
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬