View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án mở rộng quy mô, nâng công suất của nhà máy sản xuất ngoại thất Grand Leisure
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tham vấn ĐTM
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
19/04/2023
Ngày kết thúc nhận phản hồi
04/05/2023
Trích yếu
Dự án mở rộng quy mô, nâng công suất của nhà máy sản xuất ngoại thất Grand Leisure. Địa điểm thực hiện: Lô CN13, Lô CN18, KCN Yên Bình, phường Đồng Tiến, thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.Chủ dự án: Công ty TNHH Grand Leisure Outdoor Products (Vietnam).
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬