View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án “Trang trại chăn nuôi heo thịt, quy mô từ 900 con lên 10.000 con heo thịt/lứa nuôi”
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tham vấn ĐTM
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
18/04/2023
Ngày kết thúc nhận phản hồi
03/05/2023
Trích yếu
Dự án “Trang trại chăn nuôi heo thịt, quy mô từ 900 con lên 10.000 con heo thịt/lứa nuôi”. Dự án “Trang trại chăn nuôi heo thịt, quy mô từ 900 con lên 10.000 con heo thịt/lứa nuôi” (tương đương 2.000 đơn vị vật nuôi) trên tổng diện tích 188.139m2 thuộc địa phận ấp 5, xã Minh Lập, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước. Chủ dự án: Hộ kinh doanh Bùi Thị Dinh.
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬