View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án “Nhà máy sản xuất, lắp ráp các loại đèn, thiết bị điện, điện tử không bao gồm công đoạn xi mạ, công suất 10.000.000 sản phẩm/ năm”
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tham vấn ĐTM
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
21/04/2023
Ngày kết thúc nhận phản hồi
06/05/2023
Trích yếu
Dự án “Nhà máy sản xuất, lắp ráp các loại đèn, thiết bị điện, điện tử không bao gồm công đoạn xi mạ, công suất 10.000.000 sản phẩm/ năm” tại KCN Nhơn Trạch II, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai do Công ty TNHH City Focus Lighting làm chủ đầu tư.
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬