View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án: Công ty TNHH Mitsui Precision Việt Nam
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tham vấn ĐTM
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
22/04/2023
Ngày kết thúc nhận phản hồi
07/05/2023
Trích yếu
Dự án: Công ty TNHH Mitsui Precision Việt Nam. Địa điểm thực hiện: Nhà máy số 16 và 17, Lô P1-A, Tổ hợp nhà máy cho thuê số 3, KCN Thăng Long, xã Võng La, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Chủ đầu tư: Công ty TNHH Mitsui Precision Việt Nam
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬