View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án: “Xây dựng trang trại chăn nuôi heo thịt, quy mô 6.000 con; chăn nuôi heo nái, quy mô 700 con”.
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tham vấn ĐTM
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
23/04/2023
Ngày kết thúc nhận phản hồi
08/05/2023
Trích yếu
Dự án: “Xây dựng trang trại chăn nuôi heo thịt, quy mô 6.000 con; chăn nuôi heo nái, quy mô 700 con”. Dự án được thực hiện trên diện tích đất 69.950 m2 tại ấp 6, xã Suối Nho, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai. Chủ dự án đầu tư: Bà Nguyễn Thị Thanh Yên.
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬