View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án "Nhà máy KHVATECH Thái Nguyên"
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tham vấn ĐTM
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
21/04/2023
Ngày kết thúc nhận phản hồi
06/05/2023
Trích yếu
Địa chỉ: lô CN7, Khu công nghiệp Yên Bình, Phường Đồng Tiến, Thành phố Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên.
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬