View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án: Khu đô thị Nam Thái (phần diện tích 24,68ha)
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tham vấn ĐTM
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
25/04/2023
Ngày kết thúc nhận phản hồi
10/05/2023
Trích yếu
Dự án: Khu đô thị Nam Thái (phần diện tích 24,68ha). Địa điểm thực hiện: phường Ba Hàng và phường Nam Tiến, thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần FECON Phổ Yên.
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬