View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án “Trung tâm sản xuất điện tử Chilisin tại Việt Nam”
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tham vấn ĐTM
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
28/04/2023
Ngày kết thúc nhận phản hồi
13/05/2023
Trích yếu
Dự án “Trung tâm sản xuất điện tử Chilisin tại Việt Nam”. Địa điểm thực hiện dự án: Lô IN3-4*A và IN3-4*B, Khu đô thị, công nghiệp và dịch vụ VSIP Hải Phòng, huyện Thủy Nguyên, thuộc khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, thành phố Hải Phòng, Việt Nam. Tổng diện tích dự án là 35.000 m2. Chủ dự án: Công ty TNHH Điện tử Chilisin (Việt Nam).
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬