View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án "Tuyến đường từ nút giao Đầm Nhà Mạc đến khu công nghiệp Bắc Tiền Phong (Giai đoạn 1)"
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tham vấn ĐTM
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
27/04/2023
Ngày kết thúc nhận phản hồi
12/05/2023
Trích yếu
Địa điểm thực hiện dự án: xã Liên Vị, Thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬