View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự án "Nhà máy sản xuất quạt gia dụng công suất 750.000 sản phẩm/năm (tương đương 3.875 tấn sản phẩm/ năm), quạt thông gió công suất 3.500.000 sản phẩm/năm (tương đương 9.125 tấn sản phẩm/năm), máy bơm nước công suất 500.000 sản phẩm/năm
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tham vấn ĐTM
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
29/04/2023
Ngày kết thúc nhận phản hồi
14/05/2023
Trích yếu
Dự án "Nhà máy sản xuất quạt gia dụng công suất 750.000 sản phẩm/năm (tương đương 3.875 tấn sản phẩm/ năm), quạt thông gió công suất 3.500.000 sản phẩm/năm (tương đương 9.125 tấn sản phẩm/năm), máy bơm nước công suất 500.000 sản phẩm/năm (tương đương 4.400 tấn sản phẩm/năm)". Chủ dự án: Công ty TNHH Panasonic Electric Works Việt Nam
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬