View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án S - Việt Nam
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tham vấn ĐTM
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
27/04/2023
Ngày kết thúc nhận phản hồi
12/05/2023
Trích yếu
Dự án S - Việt Nam. Chủ dự án: Công ty TNHH Competition Team Technology (Việt Nam). Dự án được thực hiện tại Lô CN05, KCN Đông Mai, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tổng diện tích là 100.000 m2.
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬