View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án “Trang trại chăn nuôi heo Hợp Thành” tại xã Ia Lâu, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tham vấn ĐTM
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
28/04/2023
Ngày kết thúc nhận phản hồi
13/05/2023
Trích yếu
Dự án “Trang trại chăn nuôi heo Hợp Thành” tại xã Ia Lâu, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai. Chủ dự án: Công ty TNHH Hợp Thành Gia Lai.
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬