View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án Nhà máy sản xuất gia công và lắp ráp thiết bị LED bằng công nghệ SMT
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tham vấn ĐTM
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
28/04/2023
Ngày kết thúc nhận phản hồi
13/05/2023
Trích yếu
Dự án Nhà máy sản xuất gia công và lắp ráp thiết bị LED bằng công nghệ SMT. Địa điểm thực hiện dự án tại Nhà xưởng A2B2 thuộc nhà xưởng chuyên dụng ICT, phân khu sản xuất kinh doanh sản phẩm và dịch vụ CNTT – Khu A2, Khu Công nghiệp thông tin tập trung Đà Nẵng - giai đoạn 1, xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. Chủ dự án: Công ty Cổ phần Trung Nam Electronics Manufacturing Services
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬