View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án "Đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp luồng Quy Nhơn cho tàu 50.000 DWT"
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tham vấn ĐTM
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
28/04/2023
Ngày kết thúc nhận phản hồi
13/05/2023
Trích yếu
Dự án "Đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp luồng Quy Nhơn cho tàu 50.000 DWT". Dự án tiến hành nâng cấp, mở rộng luồng Quy Nhơn cho tàu 50.000 DWT với chiều dài tuyến luồng 7030 m từ phao số 0 đến vũng quay tàu bến số 1. Bề rộng luồng 140m; cao độ đáy luồng -13,0m (HĐ); đường kính vũng quay tàu dùng chung 400m phục vụ tàu trọng tải đến 50.000 DWT (đầy tải) hoặc lớn hơn (đáp ứng điều kiện an toàn hàng hải); mực nước chạy tàu +1,65 m (Hải đồ), tần suất P=50%. - Tổng khối lượng vật, chất nạo vét khoảng 3.787.347 m3. - Toàn bộ chất nạo vét của dự án được nhận chìm ở khu vực biển thuộc tỉnh Bình Định, có diện tích khoảng 100 ha, cách dự án khoảng 17km. Vị trí này đã được UBND tỉnh Bình Định chấp thuận chủ trương tại văn bản số 1982/UBND-KT ngày 15/4/2022. Chủ dự án: Ban Quản lý dự án Hàng hải.
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬