View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án “Đầu tư, bổ sung các hạng mục khu xử lý chất thải tập trung, công suất 300 tấn/ngày”
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tham vấn ĐTM
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
29/04/2023
Ngày kết thúc nhận phản hồi
14/05/2023
Trích yếu
Dự án “Đầu tư, bổ sung các hạng mục khu xử lý chất thải tập trung, công suất 300 tấn/ngày”. Địa điểm thực hiện: ấp Bến Rộng, xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. Chủ dự án: Công ty TNHH MTV Môi trường xanh Huê Phương VN.
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬