View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM "Dự án đầu tư công trình khai thác quặng sắt tại khu vực Làng Mỵ 1, xã Chấn Thịnh và xã Bình Thuận, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái”
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tham vấn ĐTM
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
02/05/2023
Ngày kết thúc nhận phản hồi
17/05/2023
Trích yếu
Dự án đầu tư công trình khai thác quặng sắt tại khu vực Làng Mỵ 1, xã Chấn Thịnh và xã Bình Thuận, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái”. Địa điểm thực hiện: Khu vực Làng Mỵ 1, xã Chấn Thịnh và xã Bình Thuận, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Chủ dự án: Công ty Phát triển số 1 - TNHH một thành viên.
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬