View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án "Trung tâm Sản xuất và Nghiên cứu chế tạo thiết bị năng lượng tái tạo Vũ Phong Tech"
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tham vấn ĐTM
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
02/05/2023
Ngày kết thúc nhận phản hồi
17/05/2023
Trích yếu
Dự án "Trung tâm Sản xuất và Nghiên cứu chế tạo thiết bị năng lượng tái tạo Vũ Phong Tech". Dự án “Trung tâm sản xuất và nghiên cứu chế tạo thiết bị năng lượng tái tạo Vũ Phong Tech” được thực hiện trên khu đất Lô I-14.2, đường D14, Khu công nghệ cao, phường Tăng Nhơn Phú, Tp. Thủ Đức, Tp.HCM với tổng diện tích là 2.166,6 m2. Chủ dự án: Công ty Cổ Phần Vũ Phong Tech.
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬