View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án: Đầu tư dây chuyền in phủ kính chì cho linh kiện dán bề mặt SMD
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tham vấn ĐTM
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
02/05/2023
Ngày kết thúc nhận phản hồi
17/05/2023
Trích yếu
Dự án: Đầu tư dây chuyền in phủ kính chì cho linh kiện dán bề mặt SMD. Dự án Frit được triển khai trên lô đất B1 thuộc KCN Thăng Long II có diện tích 203.116 m2. Chủ dự án: Công ty TNHH Kyocera Việt Nam.
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬