View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án đầu tư xây dựng công trình mỏ lộ thiên khai thác đá vôi làm nguyên liệu xi măng tại khu vực Thanh Nghị 3, xã Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam (giai đoạn nâng công suất)
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tham vấn ĐTM
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
03/05/2023
Ngày kết thúc nhận phản hồi
18/05/2023
Trích yếu
Dự án đầu tư xây dựng công trình mỏ lộ thiên khai thác đá vôi làm nguyên liệu xi măng tại khu vực Thanh Nghị 3, xã Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam (giai đoạn nâng công suất). Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Xi măng Xuân Thành.
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬