View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án "Thủy điện Suối Tân 3"
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tham vấn ĐTM
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
28/04/2023
Ngày kết thúc nhận phản hồi
13/05/2023
Trích yếu
Dự án Thủy điện Suối Tân 3. Dự án được thực hiện tại xã Mường Men, xã Quang Minh và xã Chiềng Yên, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La.
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬