View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án "Xây dựng nhà máy sản xuất sợi thép (công suất 72.000 tấn sản phẩm/năm)"
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tham vấn ĐTM
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
04/05/2023
Ngày kết thúc nhận phản hồi
19/05/2023
Trích yếu
Dự án được lập quy hoạch thuộc địa phận KCN Tam Thăng mở rộng, xã Bình Nam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam có tổng diện tích quy hoạch là khoảng 20,0ha
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬