View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường dự án "Công ty TNHH Transon HCM" 1380/KSONMT-CN&NH 18/5
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
25/05/2023
Ngày kết thúc nhận phản hồi
09/06/2023
Trích yếu
Địa điểm thực hiện dự án : Nhà xưởng số 48,49, đường số 01-07, KCN Long Thành, xã Tam An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬