View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường dự án "Bãi chôn lấp hợp vệ sinh chất thải công nghiệp không nguy hại công suất 1.000 tấn/ngày và chất thải rắn sinh hoạt 700 tấn/ngày" 1383/KSONMT-CN&NH 18/5
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
25/05/2023
Ngày kết thúc nhận phản hồi
09/06/2023
Trích yếu
Địa điểm cơ sở: Khu xử lý chất thải tập trang xã Tóc Tiên, xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬