View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường dự án "Chi nhánh nhà máy sản xuất nước giải khát Coca-Cola Việt Nam tại Thành phố Đà Nẵng" 1391/KSONMT-CN&NH 18/5
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
25/05/2023
Ngày kết thúc nhận phản hồi
09/06/2023
Trích yếu
Địa điểm thực hiện: quốc lộ 1A, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, Tp. Đà Nẵng.
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬