View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường dự án "Đầu tƣ xây dựng công trình khai thác mỏ bauxite Nhân cơ - Đắk Nông" 1389/KSONMT-CN&NH 18/5
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
25/05/2023
Ngày kết thúc nhận phản hồi
09/06/2023
Trích yếu
Địa điểm cơ sở: Địa bàn thị trấn Kiến Đức và 07 xã gồm xã Kiến Thành, Đắk Wer, Nghĩa Thắng, Đạo Nghĩa, Đắk Sin, Nhân Đạo, Nhân Cơ thuộc huyện Đắk R’Lấp, tỉnh Đắk Nông.
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬