View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường dự án "Lò đốt rác thải y tế trên địa bàn thành phố Đà Lạt (công suất 1,0 tấn/ngày)" 1396/KSONMT-CN&NH 19/5
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
25/05/2023
Ngày kết thúc nhận phản hồi
09/06/2023
Trích yếu
Địa điểm cơ sở: Phường 5, Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬