View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường dự án "Đầu tư xây dựng nâng công suất khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nam Bình Dương" 1402/KSONMT-CN&NH 19/5
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
25/05/2023
Ngày kết thúc nhận phản hồi
09/06/2023
Trích yếu
Địa điểm thực hiện dự án đầu tư: Khu phố 1B, Phường Chánh Phú Hòa, Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬