View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường dự án "Nhà máy thủy điện Sông Tranh 2" 1434/KSONMT-CN&NH 23/5
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
25/05/2023
Ngày kết thúc nhận phản hồi
09/06/2023
Trích yếu
Địa điểm cơ sở: khu vực công trình chính nằm ở địa phận xã Trà Tân và Trà Đốc, huyện Bắc Trà My. Vùng hồ chứa nằm trên địa phận các xã Trà Đốc, Trà Bui, Trà Giác, Trà Tân, huyện Bắc Trà My và các xã Trà Dơn, Trà Leng, Trà Mai, Trà Tập, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam.
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬