View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Hồ sơ tham vấn ĐTM "Dự án Shinyang Metal Korea” tại lô XN7-1, KCN Đại An mở rộng, thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tham vấn ĐTM
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
26/05/2023
Ngày kết thúc nhận phản hồi
10/06/2023
Trích yếu
"Dự án Shinyang Metal Korea” tại lô XN7-1, KCN Đại An mở rộng, thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương. Chủ đầu tư dự án: Công ty TNHH Shinyang Metal Korea.Dự án Shinyang Metal Korea sản xuất các cấu kiện kim loại: rèn, đập, ép, cán kim loại, gia công cơ khí; sản xuất luyện nhôm và sản xuất sản phẩm nhôm phun sơn tĩnh điện tại lô XN7-1, KCN Đại An mở rộng, thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương được thực hiện trên tổng diện tích 34.427 m2.
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬