View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án: “Trang trại chăn nuôi heo Trung Tây Nguyên Tám”
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tham vấn ĐTM
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
05/06/2023
Ngày kết thúc nhận phản hồi
20/06/2023
Trích yếu
Dự án: “Trang trại chăn nuôi heo Trung Tây Nguyên Tám”. Vị trí dự án: Khu đất Dự án thuộc Làng Châu, xã Chư Krey, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai. Quy mô, công suất: 40.000 con heo thịt (Một năm nuôi 2 lứa, tương ứng với số lượng heo xuất bán là 80.000 con/năm). Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Trang trại Trung Tây Nguyên Tám.
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬