View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án Khu du lịch sinh thái tại xã Bông Trang, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tham vấn ĐTM
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
06/06/2023
Ngày kết thúc nhận phản hồi
21/06/2023
Trích yếu
Dự án Khu du lịch sinh thái tại xã Bông Trang, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Dự án với tổng diện tích khoảng 232,64 ha thuộc khoảnh 1 tiểu khu 25, khoảnh 1 tiểu khu 26 Khu bảo tồn Thiên nhiên Bình Châu – Phước Bửu, xã Bông Trang, huyện Xuyên Mộc, tỉnh BR-VT. Chủ dự án: Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬