View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự án: “Đầu tư xây dựng trang trại chăn nuôi heo, quy mô 38.000 con heo thịt” khoảnh 10, tiểu khu 322, thôn 2, xã Đăng Hà, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tham vấn ĐTM
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
07/06/2023
Ngày kết thúc nhận phản hồi
22/06/2023
Trích yếu
Dự án: “Đầu tư xây dựng trang trại chăn nuôi heo, quy mô 38.000 con heo thịt”. Địa điểm thực hiện: khoảnh 10, tiểu khu 322, thôn 2, xã Đăng Hà, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước. Chủ dự án: Công ty TNHH Chăn nuôi Long Phước.
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬