View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án Trang trại chăn nuôi 2.400 con heo nái
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tham vấn ĐTM
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
07/06/2023
Ngày kết thúc nhận phản hồi
22/06/2023
Trích yếu
Dự án Trang trại chăn nuôi 2.400 con heo nái. Địa điểm thực hiện Dự án: Tiểu khu 309, thôn 5, xã Nghĩa Trung, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước. Chủ dự án: Công ty TNHH Thương mại Mỹ Nga
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬